Ekonomisk Förvaltning >> Bredablick Förvaltning

Bredablick Förvaltning

kontaktuppgifter

Tel: 0736 20 29 61
e-mail: jacob.lillienberg@bblick.se
www.bredablickforvaltning.se

Att välja förvaltare är ett av de viktigaste valen en bostadsrättsförening gör. Förvaltarens uppgift är att förenkla vardagen och ta fram underlag för bättre beslutsfattande. Det har vi tagit fasta på.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Byggprojektledning
  • Underhållsplanering
  • Trapphusstädning
  • Trädgårdsskötsel

En bostadsrättsförening fungerar bäst när ekonomin, den dagliga
skötseln, underhållsbehovet och kommande byggprojekt är under
kontroll. Det kräver i sin tur en kompetent och erfaren förvaltare
som kan bistå med all tänkbar hjälp och samtidigt ge er i styrelsen
full insyn i vad som händer. Med vår webportal kan vi erbjuda smidig
uppföljning och rapportering där ni kan följa leverantörsfakturor,
ekonomiska rapporter, överlåtelser, felanmälningar och även
fastighetsskötarens arbete på plats. Hos Bredablick får kunden
en egen kontaktperson och tillgång till all behövlig specialistkompetens
avsett vad det gäller.

Välkommen till vår monter eller hör av dig till Jacob Lillienberg 0736 20 29 61.

www.bredablickforvaltning.se

Andra företag i denna bransch

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, Hem och Fastighet, Fastum, Riksbyggen, Bredablick Förvaltning,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Ekonomisk Förvaltning, Teknisk Förvaltning,

Alla företag