Bergvärme >> Gerox AB

Gerox AB

kontaktuppgifter

Tel: 010-130 72 11
e-mail: info@gerox.se
www.gerox.se

Gerox-metoden

kostnadsfri förstudie

Sänkta driftkostnader med förnybar energi i kombination med fjärrvärme inklusive DRS-Live (driftövervakningssystem). Säkert och tryggt!

Många bostadsrättsföreningar har halverat sina uppvärmningskostnader med Gerox-metoden.

Kostnadsfri förstudie

kostnadsfri förstudie Gerox besöker er fastighet och genomför en kostnadsfri förstudie. Ni erhåller en summering inkluderat besparingskalkyl, teknisk lösning och driftövervakningsalternativ.

Gör er intresseanmälan på www.gerox.se eller ring 010-130 72 00.

 

Om Gerox AB (publ)

Gerox är ett kunskapsföretag verksamt inom energisektorn. Vi projekterar, dimensionerar, installerar och underhåller geoenergianläggningar som värmer och kyler flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Gerox anläggningar baseras vanligtvis på förnybar energi i form av bergvärme och frånluftsåtervinning som kombineras med fjärrvärme. Denna kombination är både miljövänlig och ekonomiskt gynnsam för kunden. Gerox arbetar alltid som totalentreprenör enligt ABT06 och lämnar fem års garanti såväl på funktionen som materialet.

Besök www.gerox.se för referenser och mer information.

Andra företag i denna bransch

Gerox AB,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Bergvärme, Energi,

Alla företag