Sophantering >> Hans Andersson Recycling

Hans Andersson Recycling

kontaktuppgifter

Tel: Dennis Arrefeldt 0707-89 59 60
e-mail: dennis.arrefelt@hansandersson.se
www.hansandersson.se

Heltäckande återvinning!
Vi hämtar och återvinner allt material som uppstår i er förening. Allt avfall tas om hand på bästa sätt utifrån både miljömässiga och ekonomiska avseenden.

Hans Anderssson Recyling
- utför konsultation beträffande hushållsavfall, grovavfall, elektronikavfall samt källsorterat avfall.
- utför även soptaxeutredningar för att kontrollera och säkerhetsställa att rätt debitering sker beträffande hushållsavfallet.
- arbetar med helhetslösningar för källsorterat material samt hushållsavfall, ifrån idé med ritningsförslag till offert på utrustning och insamling.
- tillhandahåller all utrustning för miljörummet och soprummet.
- är en totalentreprenör beträffande rivningar av sopsäckskaruseller inkl. målningsarbeten, ramper m.m.
- har återvinningsfilialer på 20 anläggningar runt om i Sverige där avfall förädlas till ny råvara.

Dessutom: miljörumstvätt, kärltvätt, reparationer samt containrar i olika storlekar för exempelvis vår- och höststädningen. Vi har även containrar med kodlås.

Varmt välkomna!
Hans Andersson Recycling AB
www.hansandersson.se
Tel. 08-447 47 00
Dennis Arrefeldt 0707-89 59 60
dennis.arrefelt@hansandersson.se

Andra företag i denna bransch

Hans Andersson Recycling,

Detta företag är verksamt inom dessa branscher

Sophantering,

Alla företag